настрани

настрани
нар. - настрана, встрани, далеч, отдалечено, откъснато, отстранено, отделно
нар. - безучастно, резервирано, апатично, незаинтересовано, отчуждено

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • косо — нар. напряко, през средата, на верев, по диагонал, напреки, накриво, полегато, встрани, настрани, на калъч нар. диагонално …   Български синонимен речник

  • накриво — нар. наведено, полегато, легнало, изкривено, кривнато, встрани, настрани, косо, на калъч нар. наопаки нар. зле, лошо, неправилно, криво, неблагоприятно …   Български синонимен речник

  • настрана — нар. настрани, встрани, далеч, отдалечено, откъснато, отстранено, отделно нар. безучастно, резервирано, апатично, незаинтересовано, отчуждено …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”